O tepelných čerpadlech

Tepelné čerpadlo pro vytápění využívá energii z okolního prostředí. Velkou část energie, potřebnou pro vytápění, odebírá tepelné čerpadlo z přírody (cca 75%): je to především sluneční teplo, které je uloženo ve velkém množství v půdě, ve spodní vodě a v okolním vzduchu.

Vytápění tepelným čerpadlem znamená využívat tyto snadno obnovitelné energie, které jsou k dispozici téměř všude, a zároveň šetřit životní prostředí.

Znázornění vytápení tepelným čerpadlem

Společnost Mijava dodává tepelná čerpadla značky NIBE [›]. Nibe Heating je největší výrobce produktů pro vytápění domácností a vedoucí firma v severní Evropě. Dodává výrobky, které zásobují domácnosti teplou vodou a zajišťují příjemné vnitřní klima obytných prostor.

NIBE vyrábí technologicky špičková zařízení pro vytápění, ventilaci, chlazení a rekuperaci tepla. Tepelná čerpadla NIBE mají špičkové parametry, jejich technologická úroveň je na samém vrcholu topenářského oboru.

 

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je založeno na tzv. Carnotově cyklu, dle kterého pracují např. chladící zařízení. Jde o transport tepla z jednoho místa na druhé za přispění práce. Tuto práci produkují výkonné kompresory napájené elektřinou. K nim dále patří kolektor nebo také výparník, který odebírá teplo okolní látce (vzduchu, zemině nebo vodě). Výparníkem proudí plyn o nízké teplotě, který je ohříván a jehož teplota je ještě zvýšena stlačením v kompresoru, kdy se plyn mění v kapalinu. Za ním následuje topná část kondenzátoru, ve které je teplo již přímo předáváno stavbě – v podobě např. podlahového nebo teplovzdušného vytápění. Zde se kapalina ochladí, odevzdá skupenské teplo a je přes expanzní trysku převedena zpět na plyn do výparníku.