Systémy vytápění

Tepelná čerpadla se vždy zkráceně označují podle toho, odkud teplo odebírají a jaké látce teplo předávají. Prakticky to znamená, že např.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá teplo z okolního vzduchu a předává vodě do topného systému.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch předává teplo vnitřnímu vzduchu a je tedy určeno pro teplovzdušné vytápění nebo klimatizaci.

Nejobvyklejší kombinace jsou vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, země/voda.

Tepelná čerpadla země/voda a voda/voda jsou totožná a liší se pouze ve venkovní části, která získává energii ze země nebo z vody.

Více o sortimentu tepelných čerpadel firmy NIBE. [›]

voda vzduch zeme

Napište si o informace.