Hloubkové vrty pro tepelná čerpadla

Pro získání geotermální energie, kterou tepelná čerpadla země/voda (popř. voda/voda) přeměňují v teplo vyhřívající domácnosti, či jiné objekty, je zapotřebí zemních vrtů. Tyto vrty se provádí do hloubky 80-150m, kam se uloží plastová trubka, ve které proudí nemrznoucí kapalina a kde se udržuje po celý rok konstantní teplota       (8 - 12 °C), jež je absolutně nezávislá na vlivu počasí. V letním období je (naopak) možné tuto teplotu využít na ochlazení objektů.

Provedení hloubkového vrtu

Naše společnost Mijava provádí veškeré práce spojené s instalací tepelných čerpadel do všech objektů, tedy včetně provedení hloubkových vrtů. Klademe důraz na využívání těch nejlepších materiálů a správné provedení vrtu tak, abychom docílili co největší ziskovosti vrtů a zároveň aby dílo splňovalo ty nejpřísnější evropské normy a předpisy.