Reverzibilní Logafix WPL pro vniřní a venkovní instalaci

Záruka 5 let na tepelná čerpadla Logafix WPL

Tepelné čerpadlo Logafix WPL

  • přepínatelný provoz chlazení / vytápění pro teplovodní vytápěcí soustavu
  • teplota výstupu pro chlazení min. 7 °C
  • teplota na výstupu do soustavy maximálně 55 °C
  • vysoký topný faktor použití chlazení při venkovní teplotě vzduchu od +15 °C do +40 °C a vytápění od + 35 °C až do teploty venkovního vzduchu -25 °C
  • vysoce výkonný výměník tepla s možností využití odpadního tepla např. pro ohřev bazénové vody
  • opláštění optimálně řešené z hlediska hluku
  • prostorově úsporná konstrukce

Ceny a provedení reverzibilních tepelných čerpadel Logafix WPL pro vnitřní a venkovní instalaci

Typ Popis Obj. č. Cena Kč (bez DPH)
Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci
Logafix WPL 80 IRR Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda o topném/chladícím výkonu 8,8/7,8 kW, hmotnost 221 kg 80486 338 244.600,-
Logafix WPL 120 IRR Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda o topném/chladícím výkonu 12,8/11,1 kW, hmotnost 260 kg 80486 340 269.700,-
Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci
Logafix WPL 80 ARR Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda o topném/chladícím výkonu 8,8/7,8 kW, hmotnost 241 kg 80486 384 267.850,-
Logafix WPL 120 ARR Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda o topném/chladícím výkonu 12,8/11,1 kW, hmotnost 289 kg 80486 386 309.800,-

Topný výkon při vstupní teplotě vzduchu +2°C a výstupní teplotě otopné vody 35 °C.
Chladicí výkon při vstupní teplotě vzduchu + 35 °C a výstupní teplotě do systému 7 °C.
Externí nástěnný regulační přístroj umožňující režim vytápění/chlazení WPM 2006 plus v ceně čerpadel.

Příslušenství pro reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL pro vniřní a venkovní instalaci

Typ Popis Obj. č. Cena Kč (bez DPH)
EVL 10R Speciální propojovací vedení mezi regulačním přístrojem WPM 2006 plus a TČ WPL 80/120 ARR, standartní připojení a na obou koncích s kódovanými konektory (zabezpečeno proti záměně), délka 10 m, hmotnost 5kg 80487 262 3.140,-
EVL 20R Speciální propojovací vedení, délka 20 m, hmotnost 9 kg 80487 266 4.324,-
EVL 30R Speciální propojovací vedení, délka 30 m, hmotnost 14 kg 80487 270 5.457,-
RKS WPM Stanice pro klima v prostoru, příslušenství k regulačnímu přístroji WPM 2006 plus (pro chlazení a vytápění), pro zamezení tvorby kondenzátu při chlazení velkoplošných systémů (např. podlahové vytápění), integrované čidlo vlhkosti pro hlídání rosného bodu v místnosti 80487 246 2.986,-
TPW WPM Hlídač rosného bodu, možnost připojení až 5 čidel rosného bodu, připojení k regulačnímu přístroji WPM 2006 plus umožňuje hlídání citlivých míst a přerušení chladícího provozu při orosení 80487 248 1.339,-
TPF 341 Čidlo pro hlídání rosného bodu pro připojení k hlídači rosného bodu TPW WPM, délka kabelu čidla - 10 m 80487 249 669,-
RTK 601U Elektronický přepínatelný prostorový regulátor bílé barvy pro režim vytápění / chlazení, rozsah nastavení 5 až 30 °C, provozní napětí 24 V / 50 Hz, zapínací napětí AC 24 V / 1A, krytí IP40 u montáže UP 7747209 871 2.919,-
Akumulační zásobník PSP 200 Akumulační zásobník o objemu 200 l, fóliový plášť modrý (RAL 5015), průměr 600 mm, výška 1300 mm, 3 objímky 1 1/2" pro topné tyče THKP 20, 29, 45, 60, doporučení pro dimenzování: obsah cca 1/10 jmenovitého průtoku topné vody tepelného čerpadla za hodinu 80487 302 13.075,-
Akumulační zásobník PSP 500 Akumulační zásobník o objemu 500 l, plášť modrý (RAL 5015), průměr 700 mm, výška 1950 mm, 3 objímky 1 1/2" pro topné tyče THKP 20, 29, 45, 60, 75, vhodný pro všechna TČ, doporučení pro dimenzování: obsah cca 1/10 jmenovitého průtoku topné vody TČ za hodinu 80487 308 21.929,-

Další volitelné příslušenství pro reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL (zásobníky TV, el, topné tyče do akumulačních zásobníků a zásobníků TV ) viz. podkapitola "Příslušenství pro tepelná čerpadla Logafix WPL pro vnitřní/venkovní instalaci.

Rozměry - Reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL 80 IRR a WPL 120 IRR pro vnitřní instalaci

Rozměry - Reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL 80 IRR a WPL 120 IRR pro vnitřní instalaci

      WPL 80 IRR WPL 120 IRR
Výška H mm 1361 1571
  H1 mm 1333 1543
  H2 mm 1287 1438
  H3 mm 1267 1418
  H4 mm 1237 1388
  H5 mm 987 1092
  H6 mm 737 796
  H7 mm 707 766
  H8 mm 687 746
Šířka B mm 852 852
  B1 mm 823 823
  B2 mm 785 785
  B3 mm 726 772
  B4 mm 706 752
  B5 mm 426 426
  B6 mm 146 100
  B7 mm 126 80
  B8 mm 176 130
  B9 mm 676 722
Vstup / výstup vzduchu BL1 mm 500 592
  BL2 mm 560 652
  BL3 mm 600 692
Výstup / zpátečka V / R palce 1 1
Hmotnost   kg 221 260

Rozměry - Reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL 80 ARR a WPL 120 ARR pro venkovní instalaci

Rozměry - Reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL 80 ARR a WPL 120 ARR pro venkovní instalaci

      WPL 80 ARR WPL 120 ARR
Výška H mm 1361 1571
  H1 mm 1333 1543
Výstup / zpátečka V / R palce 1 1
Vstup / výstup vzduchu TL mm 764 745
  TL1 mm 88 107
Šířka B mm 752 752
  B1 mm 1057 1152
  B2 mm 305 400
Hloubka T mm 852 852
  T1 mm 823 823
  T2 mm 785 785
  T3 mm 781 781
  T4 mm 681 681
Vzdálenost HH mm 400 400
Hmotnost   kg 240 289

Technická data - Reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL 80 ARR , WPL 120 ARR pro venkovní instalci a WPL 80 IRR, WPL 120 IRR pro vnitřní instalaci

      WPL 80 IRR WPL 120 IRR   WPL 80 ARR WPL 120 ARR
Provedení         reverzibilní    
Místo instalace     vnitřní vnitřní   venkovní venkovní
Mezní provozní teploty výstup / zpátečka topné vody 3) C / °C až 55 / od 18
  výstup chlazení °C +7 až +20
  vzduch - vytápění °C -25 až +35
  vzduch - chlazení °C +15 až +40
Rozdíl teplot topné vody při A2/W35   K 7,5 7,9   7,5 7,9
Tepelný výkon / topný faktor 1) při A-7/W35 kW/- 7,1 / 2,9 10,6 / 3,0   7,1 / 2,9 10,6 / 3,0
  při A2/W35 kW/- 8,8 / 3,2 12,8 / 3,4   8,8 / 3,2 12,8 / 3,4
  při A2/W50 kW/- 8,5 / 2,5 12,0 / 2,5   8,5 / 2,5 12,0 / 2,5
  při A7/W35 kW/- 11,3 / 3,8 15,1 / 3,8   11,3 / 3,8 15,1 / 3,8
  při A10/W35 kW/- 12,2 / 4,1 16,7 / 4,1   12,2 / 4,1 16,7 / 4,1
Chladící výkon / výkonové číslo 1) při A27/W7 kW/- 9,0 / 2,9 13,0 / 2,6   9,0 / 2,9 13,0 / 2,6
  při A27/W18 kW/- 10,9 / 3,3 16,4 / 2,8   10,9 / 3,3 16,4 / 2,8
  při A35/W7 kW/- 7,8 / 2,2 11,1 / 2,1   7,8 / 2,2 11,1 / 2,1
  při A35/W18 kW/- 9,5 / 2,5 14,3 / 2,3   9,5 / 2,5 14,3 / 2,3
Hladina akustického výkonu
dB(A) 55 57   63 64
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m (směr výfuku vzduchu)   dB(A) - -   33 34
Průtok topné vody při interním tlakovém rozdílu   m3h-1 / Pa 1,0 / 3000 1,4 / 4500   1,0 / 3000 1,4 / 4500
Průtok vzduchu   m3h-1 - -   2500 4000
Průtok vzduchu při externím tlakovém rozdílu   m3h-1 / Pa 4200/0 5200/0   - -
    m3h-1 / Pa 2500/25 4000/25   - -
Chladivo, plnící hmotnost   typ / kg R404 A / 4,9 R404 A / 5,7   R404 A / 4,7 R404 A / 5,7
Rozměry š x v x h mm 750 x 1360 x 850 750 x 1570 x 850   1360 x 1360 x 850 1550 x 1570 x 850
Přípojky vytápění   palce G1 vnější G1 vnější   G1 vnější G1 vnější
Přípojka dodatečného výměníku tepla (využití odpadního tepla)   palce G1 vnější G1 vnější   G1 vnější G1 vnější
Hmotnost   kg 222 260   241 289
Vstup a výstup vzduchovodu (min. vnitřní rozměr) d x š cm 50 x 50 57 x 57   - -
Stupeň krytí el. zařízení dle ČSN EN 60529     IP21 IP21   IP24 IP24
Jmenovité napětí / jištění   V / A 3 x 400 / 16 3 x 400 / 20   3 x 400 / 16 3 x 400 / 20
Jmenovitý příkon při A2/W35 1)   kW 2,70 3,80   2,74 3,80
Náběhový proud s jemným rozběhem   A 23 25   23 25
Jmenovitý proud / účiník při A2/W35   A / - 4,9 / 0,8 6,9 / 0,8   4,9 / 0,8 6,9 / 0,8
Odtávání     automatické
Způsob odtávání     reverze běhu
Odtávací vana     ano (vyhřívaná)
Topná voda chráněna proti zamrznutí 2)     ano
Výkonové stupně     1 1   1 1
Regulátor     externí externí   externí externí
Schválení dle evropských norem     CE-konformita

1) Tyto údaje charakterizují velikost a výkonnost zařízení. Pro ekonomické a energetické úvahy je třeba respektovat další ovlivňující veličiny, zejména bivalentní bod a regulaci. Přitom znamená např. A2/W50: teplota venkovního vzduchu +2 °C a výstupní teploty topné vody 50 °C.
2) Oběhové čerpadlo vytápění a regulátor TČ musejí být vždy v pohotovosti.
3) Viz. diagram omezení použití.

Přílohy