Elektromontáže

 
Již po několik let se naše firma zabývá návrhem a realizací bytových i nebytových elektromontáží. Při provádění těchto montáží úročíme naše dlouholeté zkušenosti, a proto věnujeme maximální pozornost celkové bezpečnosti. Veškeré naše rozvody striktně dodržují normy ČSN a vyhlášku 50/78 sb. V souladu s vývojem moderních bezpečnostních prvků a postupů se při realizaci snažíme zavádět tyto nové technologie do našich rozvodů. Za to, že se nám to daří, chceme poděkovat Vám našim spokojeným zákazníkům.

V oblasti bytových, ale i nebytových elektromontáží vám můžeme nabídnout široké služby podložené několikaletou praxí. Díky rozsáhlým možnostem v oboru instalací elektrických rozvodů se firma MIJAVA s.r.o. brzy stala jednou z největších firem ve svém regionu. Důsledně dbáme na dodržování všech norem ČNS.
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromontáže Domažlice
 
 
 
Elektromontáže Domažlice
 
 
 
Elektromontáže Domažlice
 
 
 
 
 

 
 

Zajímavé otázky z oblasti elektra

 
 
Jaké jsou minimální průřezy vodičů v bytech a jaké je jejich jištění?
 
Jaké barvy jednožilových vodičů se používají u pracovních strojů?
 
Které antény nevyžadují ochranu před přímým úderem blesku ani před atmosférickým předpětím?
 
 
Kdy mohou spínače viset?
 
Co musí být splněno, aby bylo možno připojit odběrné zařízení nn k veřejné síti?
 
Jak se jistí světelné a zásuvkové obvody?
 
Jakým způsobem se provádí elektrická instalace v bytových koupelnách, umývárnách, sprchových kabinách a umývacích prostorách?
 
Co značí IP kód uvedený na výrobcích.